COOLINGPAINT är lösningen!

COOLINGPAINT® ger ett svalt och naturligt tempererat träverk, eftersom COOLINGPAINT® reflekterar solens varma infraröda strålar som träverket i annat fall skulle ha absorberat och omvandlat till värme.

Dessa egenskaper gör att färgfilmen inte bryts ner och träet inte blir upphettat – vilket i sin tur gör att den utvidgning och sammandragning som kan ske många gånger under en dag undviks. På så vis minskas uttorkningen, frostsprängningen och den typiska sprickbildningen, flagningen och nedbrytningen som träverket annars skulle utsättas för också med ett
bra traditionellt träskydd.

Med COOLINGPAINT® får du längre underhållsintervall och friskt trä som håller mycket längre än om du använt traditionellt träskydd. Tester visar att svart trä som målats med COOLINGPAINT® inte blir varmare än grått trä med traditionellt träskydd.

 

“Svart trä som målats med COOLINGPAINT® blir inte varmare än grått trä med traditionellt träskydd”

 

 

coolingpaint bleaching SE

 

 

 

COOLINGPAINT video

Read more

Med COOLINGPAINT® uppnås optimalt träskydd under fler år än vid användning traditionella produkter

Read more

COOLINGPAINT® ger ett svalt och naturligt tempererat träverk

Read more

Det värmereflekterande systemet är utvecklat av det amerikanska försvarets STEALTH-program för att undgå radarspårning.

Read more