COOLINGPAINT

Principerna för träskydd är desamma: mörka ytor absorberar mer värme än ljusa. Det beror på att mörka färger reflekterar mindre solenergi än ljusa. Svart färg reflekterar faktiskt bara 5 % av solenergin. Resten blir mer eller mindre omvandlad till värme. Den värmereflekterande tekniken får mörka färger att reflektera solenergin på samma sätt som ljusa färger – en enastående egenskap för ett träskyddsmedel.