Produktegenskaper

 

Patenterad kvalitetsprodukt med förhöjd pigmenthalt med kyleffekt som gör att träets och färgfilmens livslängd förlängs avsevärt och trähus inte överupphettas. Skyddar träverket optimalt med hög UV-beständighet, vattenavvisande och självrengörande effekt och hindrar tillväxt av mögel och alger på ytan. Enkel att applicera, droppfri, optimal vidhäftning, god täckförmåga och sammanflytning ger en vacker yta.
Lämplig för färgbyte, även från mörka till ljusa färger.

 

Hybridteknik

Hybridtekniken ger den bästa hållbarheten för träskydd och är en kombination av vattenbaserade alkyder och vattenbaserade akrylater i ett system. Med denna teknik skyddas träverket på samma sätt som med oljebaserad teknik – men du får samma robusta och flexibla yta som med ett vattenbaserat ytskikt. Resultatet är optimal vidhäftning samt god täckförmåga med en vacker sammanflytning och yta.


Slow release

Tillsatserna som skyddar mot svamp och påväxt är inkapslade så att de frigörs långsamt och endast aktiveras vid fuktig väderlek. Detta ger längsta möjliga hållbarhet i stället för snabb urtvättning och kortare livslängd.


Användning

Används för utomhusmålning av till exempel fasader, takfötter, garage och staket och kan användas på både nytt och tidigare målat trä.


Förarbete

För optimal hållbarhet är det viktigt att nytt, gammalt eller nerslitet träverk behandlas med lämpliga medel mot osynliga och synliga svampsporer och påväxt. Vanligt smuts tas bort med trärengöringsmedel.


Grundning

Nytt, obehandlat träverk eller nerslitet trä grundas med en olje- eller vattenbaserad grundfärg.


Slutbehandling

Rör om noga före användning – måla två gånger.
Se anvisningarna på förpackningen eller på www.coolingpaint.dk


Färger

Finns i flera standardfärger, både som täckfärg och transparent träskydd.

 

Teknisk information

Räckvidd:    
  6–12 m2/l, (6 m2/l=200µm)
Övermålningsbar:   Vid 20 ˚C/50 % RF: Efter ca 4 timmar
Torktid:   Vid 20 ˚C/50 % RF: Ca 12 timmar
Genomtorr:   Efter ca 1 vecka
Applicering:   Pensel, roller, spruta.
  Rekommenderas att använda handskar.
Utspädning:   Bör inte spädas
Rengöring:   Vatten