SOLENS STRÅLAR FÖRSTÖR DITT TRÄ

Det är inte under årets kalla årstider som ditt trä slits mest. Alla vet att svart och annat mörkt trä blir brännhett när solen skiner samtidigt som vitmålat trä håller sig relativt svalt. Vad alla däremot inte vet är att denna upphettning är mycket skadlig för träet och själva färglagret, också vid låga temperaturer. När lufttemperaturen är 26 ˚C blir traditionellt svart träverk 60 ˚C varmt.

För alla typer av trä fördubblas nedbrytningshastigheten varje gång temperaturen stiger med 10˚C. Det innebär att ju varmare en träyta blir, desto kortare blir tidsintervallet till nästa gång träkonstruktionen måste målas om eller bytas.

 

“Med COOLINGPAINT® uppnås optimalt träskydd under fler år än vid användning traditionella produkter”

coolingpaint vs traditionel SE

 

COOLINGPAINT video

Læs mere

Med COOLINGPAINT® uppnås optimalt träskydd under fler år än vid användning traditionella produkter

Læs mere

COOLINGPAINT® ger ett svalt och naturligt tempererat träverk

Læs mere

Det värmereflekterande systemet är utvecklat av det amerikanska försvarets STEALTH-program för att undgå radarspårning.

Læs mere