Total Solar Reflectance

en wordt doorgaans afgemeten aan de Total Solar Reflectance, een aanduiding in % van de hoeveelheid zonne-energie die wordt gereflecteerd.  De energie die niet wordt gereflecteerd, wordt omgezet in warmte en wordt thermische emissiviteit genoemd. De verhouding tussen zonnereflectie en thermische emissiviteit in het houtwerk bepaalt de oppervlaktetemperatuur en het vermogen van het houtwerk om een natuurlijke temperatuur te behouden.