Total solar reflectance

mäts vanligtvis som total solreflektion (Total Solar Reflectance), ett mått på hur många procent av solenergin som reflekteras. Den energi som inte reflekteras omvandlas till värme och kallas för termisk emissivitet. Förhållandet mellan solreflektion och termisk emissivitet i träet är avgörande för träets yttemperatur och förmåga att hålla en naturlig temperatur.